فصلنامه انفورماتیک محیط های متخلخل

آنچه امروز تحت عنوان  فصلنامه انفورماتیک محیط های متخلخل  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان  (شهید سلیمانی)  با اعتبار علمی  منتشر می­ شود، یکی از مجلات تخصصی  مهندسی عمران با تاکید بر مهندسی ژئوتکنیک است که بر اساس مجوز شمارۀ  1325/10/ص/99 مورخ 99/06/13 دانشگاه آزاد اسلامی شروع به کار نموده است.

امید است با همکاری همه محققان و متخصصان کشور روند رو به تکامل این مجله  ادامه ‌یابد.